Leifheit, akciová spoločnosť
Informácia o ochrane údajov platformy WebConnect


Akciová spoločnosť Leifheit, Leifheitstraße, 56377 Nassau/Lahn („Leifheit“ alebo „my“) sa teší z vášho záujmu o produkty a platformu WebConnect.

Chceli by sme, aby ste sa pri používaní produktov a platformy WebConnect cítili bezpečne aj ohľadne ochrany vašich osobných údajov. Pretože ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Dodržiavanie ustanovení spolkového zákona o ochrane osobných údajov je pre nás samozrejmosťou.

Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré údaje sa pri používaní platformy WebConnect zhromažďujú, spracovávajú a používajú.

Ktoré osobné údaje sú relevantné pre platformu WebConnect?

Osobné údaje sú údaje o vašej identite. Patria k nim napríklad údaje ako je meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Osobitným typom osobných údajov sú napríklad údaje o vašom zdravotnom stave. Produkty WebConnect merajú telesnú hmotnosť, resp. v prípade váh na meranie telesných hodnôt počítajú ďalšie údaje súvisiace so zdravotným stavom.

Pre používanie platformy WebConnect

  • sa vyžaduje, aby ste pri registrácii do elektronického registračného formulára zadali údaje, ktoré sú označené ako povinné údaje. Pritom ide len o zadanie používateľského mena podľa vlastného výberu, hesla podľa vlastného výberu a emailovej adresy. Viackrát by sme vás podľa týchto údajov nemohli identifikovať; s vašimi údajmi pracujeme rovnako ako s osobnými údajmi.
  • pri priradení produktu WebConnect k používateľskému účtu sa vyžaduje, aby ste zadali určité technické údaje (ako napríklad identifikačné číslo vášho produktu WebConnect alebo hardvéru dodaného spolu s produktom WebConnect). Aj s týmito údajmi pracujeme ako s osobnými údajmi.


Pri aktivovanej prenosovej funkcii sa okrem toho údaje namerané a vypočítané prostredníctvom produktu WebConnect prenesú na prepojený používateľský účet na platforme WebConnect. Spravidla pritom ide o dobu merania (dátum, čas), výsledok merania (telesnú hmotnosť) a v prípade váh na meranie telesných hodnôt aj o impedančné hodnoty, ďalej súhrnne len o „údaje WebConnect“. Informácie o prenosovej funkcii ako aj jej aktivácii a deaktivácii nájdete v časti Pomoc platformy WebConnect alebo v informáciách o produkte, ktorý máte k dispozícii z produktom WebConnect. Aj s týmito údajmi pracujeme ako s osobnými údajmi.

Existuje možnosť, ako prepojiť produkt WebConnect s viacerými používateľskými účtami (napr. členovia rodiny alebo spolubývajúci). Pomocou správneho nastavenia je možné údaje namerané a vypočítané pomocou produktu WebConnect automaticky (prostredníctvom porovnania s poslednými stanovenými nameranými alebo vypočítanými hodnotami) priradiť k určitému používateľskému účtu. Ak toto automatické priradenie nie je možné, údaje WebConnect sa zobrazia vo všetkých súvisiacich používateľských účtoch, aby sa každý zaregistrovaný používateľ mohol rozhodnúť o priradení ručne.

Na aký účel sa používajú osobné údaje na platforme WebConnect?

Používame

  • údaje uvádzané pri registrácii na spravovanie aktuálnych používateľských účtov, teda predovšetkým na kontrolu prístupu k používateľského účtu, na zasielanie potrebných informácií o platforme WebConnect alebo o ich používaní (ako sú napríklad náhradné heslá).
  • údaje WebConnect získané prostredníctvom produktu WebConnect výlučne pre vás vo vašom používateľskom účte.


Vaše údaje nebudeme predávať tretím stranám ani s nimi inak obchodovať.

Vymazanie uložených osobných údajov sa uskutoční, ak zrušíte súhlas s ich uložením, ak plnenie účelu spojeného s ukladaním údajov nie je viac potrebné alebo ak je ukladanie údajov zo zákonných dôvodov nedovolené.

Zhromažďovanie osobných údajov a ich sprostredkovanie informačným štátnym inštitúciám a úradom sa uskutočňuje len v rámci príslušných zákonov, resp. iba v prípade, ak sme povinní tak postupovať na základe nejakého právneho rozhodnutia. Naši zamestnanci a nami poverení poskytovatelia služieb sú viazaní mlčanlivosťou a dodržiavaním ustanovení spolkového zákona o ochrane údajov.

Údaje, ktoré sa nezaraďujú k osobným údajom, sa automaticky zaznamenávajú.

Na platforme WebConnect sa pomocou technológií spoločnosti etracker GmbH (www.etracker.com) zhromažďujú a ukladajú údaje pre marketingové a optimalizačné ciele. Z týchto údajov sa pod pseudonymom môžu vytvárať používateľské profily. Na tento účel sa môžu používať cookies. V prípade súborov cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránok. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané pomocou technológií etracker sa nesmú bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby použiť na osobnú identifikáciu návštevníka tejto internetovej stránky a nesmú sa spájať s osobnými údajmi prostredníctvom nositeľa pseudonymu. Zhromažďovanie a ukladanie dát sa môže kedykoľvek zrušiť s budúcou platnosťou.

Apple Health Kit


Aplikácia od spoločnosti Soehnle ponúka možnosť spájať a zdieľať, na jednej strane aplikačné dáta Soehnle s aplikáciou Apple Health a na druhej strane dáta aplikácie Apple Health s aplikáciou Soehnle. Pre informácie a dáta, ktoré poskytnete súprave Apple Health, sú rozhodujúce všeobecné obchodné podmienky a pravidlá ochrany údajov spoločnosti Apple a preto im musíte venovať pozornosť.

Jednotlivé informácie, ktoré odošlete z aplikácia Apple Health na Soehnle, nebudú ďalej používané spoločnosťou Soehnle ani pre marketingové a ani reklamné účely a nebudú bez súhlasu používateľa postúpené tretím osobám.

Google Fit

Aplikácia od spoločnosti Soehnle ponúka možnosť spájať a zdieľať, na jednej strane aplikačné dáta Soehnle s aplikáciou Google Fit a na druhej strane dáta aplikácie Google Fit s aplikáciou Soehnle. Pre informácie a dáta, ktoré poskytnete súprave Google Fit, sú rozhodujúce všeobecné obchodné podmienky a pravidlá ochrany údajov spoločnosti Google a preto im musíte venovať pozornosť.

Jednotlivé informácie, ktoré odošlete z aplikácia Google Fit na Soehnle, nebudú ďalej používané spoločnosťou Soehnle ani pre marketingové a ani reklamné účely a nebudú bez súhlasu používateľa postúpené tretím osobám.

Cookies

Ak navštívite platformu WebConnect, môže sa stať, že si informácie uložíme vo vašom počítači ako súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa posielajú z webového servera do vášho prehliadača a ukladajú sa na pevnom disku vášho počítača.

Pritom sa v žiadnom prípade neukladajú osobné údaje používateľa, ale len internetový protokol – adresa. Tieto informácie slúžia na vaše opätovné rozpoznanie pri ďalšej návšteve našej internetovej stránky a na uľahčenie vašej navigácie. Cookies nám napríklad dovoľujú prispôsobiť internetovú stránku vašim záujmom alebo uložiť rozpoznanie vás ako používateľa, aby ste ho nemuseli zakaždým zadávať.

Samozrejme môžete používať našu internetovú stránku aj bez cookies. Ak si neželáte, aby sme váš počítač znovu rozpoznali, môžete ukladanie cookies na vašom pevnom disku odmietnuť. Urobíte to tak, že v nastaveniach prehliadača označíte pole „nepovoliť žiadne cookies“. Presný postup určite nájdete v návode vášho prehliadača. Ak nepovolíte žiadne cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcie našich ponúk.

Bezpečnosť

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše údaje, ktoré máte u nás uložené, pred manipuláciou, stratou, znehodnotením a pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v závislosti od technologického rozvoja.

Zmena našich ustanovení o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení súvisiacich s ochranou údajov, ak si to technický pokrok vyžaduje. V týchto prípadoch budeme – ak to bude potrebné – prispôsobovať aj naše upozornenia o ochrane údajov. Preto, prosím, dbajte vždy na aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane údajov.

Odkazy

Ak použijete externé odkazy, ktoré sú v ponuke v rámci našej internetovej stránky, toto vyhlásenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na tieto odkazy. Ak ponúkame odkazy, snažíme sa zabezpečiť, aby aj oni dodržiavali rovnaké štandardy o ochrane údajov a bezpečnostné štandardy. Nemáme žiadny vplyv na dodržiavanie ochrany údajov a bezpečnostné ustanovenia prostredníctvom iných predajcov. Prosím, informujte sa na stránkach iných predajcov o vyhláseniach o ochrane údajov.

Právo na informácie

Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o vašich údajoch, ktoré sú s vašim súhlasom u nás uložené. V prípade takejto požiadavky pošlite email osobám zodpovedajúcim za ukladanie údajov v spoločnosti Leifheit AG na Datenschutz(at)leifheit.com.

Právo na zrušenie

Kedykoľvek môžete svoj súhlas so zhromažďovaním a ukladaním vašich osobných údajov prostredníctvom nás zrušiť. V prípade takejto požiadavky pošlite email osobám zodpovedajúcim za ukladanie údajov v spoločnosti Leifheit AG na Datenschutz(at)leifheit.com.

Otázky, podnety, sťažnosti

Ak máte otázky, podnety alebo sťažnosti v súvislosti s našimi upozorneniami o ochrane údajov a o spracovaní vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na osobu zodpovednú za ochranu údajov spoločnosti Leifheit AG na Datenschutz(at)leifheit.com.

Streda, 26. jún 2019
Môj profil
Impressum | Časté otázky | Kontakt | Datenschutzinformation | Nutzungsbedingungen