Leifheit Aktiengesellschaft (Naamloze Vennootschap)
Privacybeleid WebConnect platform

De Naamloze Vennootschap Leifheit, Leifheitstraße, 56377 Nassau/Lahn („Leifheit“ of „wij“) stelt uw interesse in de WebConnect producten en het WebConnect platform ten zeerste op prijs.

We streven ernaar dat u zich tijdens het gebruik van de WebConnect producten en het WebConnect platform, ook met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens, veilig voelt. De bescherming van uw persoonlijke gegevens nemen we namelijk zeer ernstig. De naleving van de bepalingen van de Federale Wet op de Gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens bij het gebruik van het WebConnect platform worden verzameld, verwerkt en gebruikt:

Welke persoonlijke gegevens zijn relevant voor het WebConnect platform?

Met persoonlijke gegevens bedoelen we informatie betreffende uw identiteit. Dit betekent bv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Bijzondere vormen van persoonlijke informatie zijn o.a. gegevens over uw gezondheid. De WebConnect producten meten het lichaamsgewicht of berekenen, in het geval van lichaamsanalyse-weegschalen, verdere informatie betreffende uw gezondheid.

Voor het gebruik van het WebConnect platform

  • is het noodzakelijk dat u tijdens de registratie alle verplichte velden van het elektronische inschrijvingsformulier invult. Deze omvatten enkel de zelf gekozen gebruikersnaam, een zelf gekozen wachtwoord en uw e-mailadres. In de meeste gevallen zijn wij op basis van deze informatie niet in staat u te identificeren; toch behandelen we deze gegevens als persoonlijke gegevens.
  • is het bij de toewijzing van een WebConnect product tot een gebruikersaccount vereist dat u bepaalde technische gegevens (zoals het identificatienummer van uw WebConnect product of met het WebConnect product geleverde hardware) opgeeft. Ook deze informatie behandelen we als persoonlijke gegevens.

Bij ingeschakelde overdrachtsfunctie worden bovendien de door het WebConnect product gemeten of berekende gegevens van het WebConnect product naar het verbonden gebruikersaccount op het WebConnect platform overgebracht. Dit betreft gewoonlijk het tijdstip van de meting (datum, uur), het meetresultaat (lichaamsgewicht) en in het geval van lichaamsanalyse-weegschalen ook de impedantiewaarden, hierna „WebConnect gegevens“ genoemd. U vindt meer informatie over de overdrachtsfunctie, en over de in- en uitschakeling ervan, in de help-sectie van het WebConnect-platform of in de productinformatie die bij het WebConnect product werd geleverd. Ook deze informatie behandelen we als persoonlijke gegevens.

Het is mogelijk een WebConnect product met meerdere gebruikersaccounts (bv. familieleden of huisgenoten) te verbinden. In het algemeen worden de WebConnect gegevens, die door het WebConnect product werden gemeten of berekend, automatisch toegewezen aan een bepaald gebruikersaccount (door vergelijking met de laatst doorgegeven gemeten of berekende waarde). Indien deze automatische toewijzing niet mogelijk is, worden de WebConnect gegevens op alle gebruikersaccounts weergegeven, zodat de respectieve geregistreerde gebruiker handmatig kan beslissen over de toewijzing ervan.

Waartoe worden de persoonlijke gegevens op het WebConnect platform gebruikt?

Wij gebruiken

  • de bij de inschrijving opgegeven gegevens voor het beheer van het respectieve gebruikersaccount, dus vooral ter controle van de toegang tot uw gebruikersaccount, ter verzending van nodige informatie naar het WebConnect platform of voor het gebruik ervan (zoals bv. reservewachtwoorden)
  • de door een WebConnect product overgebrachte WebConnect gegevens uitsluitend ter weergave voor u in uw gebruikersaccount.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens noch aan derden verkopen noch op andere wijze te gelde maken.

De verwijdering van opgeslagen persoonlijke gegevens gebeurt, indien u uw toestemming tot opslag herroept, als kennisname van het beoogde doel van de opslag niet meer nodig of de opslag om andere juridische redenen niet ontvankelijk is.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens en de overdracht aan geautoriseerde overheidsinstellingen en instanties gebeurt enkel binnen het kader van geldende wettelijke voorschriften of indien wij krachtens een gerechtelijke beslissing daartoe verplicht zijn. Onze medewerkers en de in onze opdracht werkende dienstverlenende bedrijven zijn door ons gehouden tot geheimhouding en inachtneming van de wettelijke bepalingen op de gegevensbescherming.

Niet-persoonsgebonden gegevens die automatisch worden 

Op het WebConnect platform worden de gegevens voor marketing- en optimalisatiedoelen verzameld en opgeslagen volgens de technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com). Met deze gegevens wordt onder een pseudoniem een gebruikersprofiel opgesteld. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Bij cookies gaat het om kleine tekstgegevens die plaatselijk als tussenbestand op de internetbrowser van de internetsurfers opgeslagen worden. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met de technologie van etracker ingevoerde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem samengebracht. De gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment worden herroepen met onmiddellijke ingang voor de toekomst.

Apple Health Kit

De Soehnle app en de Apple Health app kunnen onderling worden verbonden en in twee richtingen gegevens delen. Op de informatie en gegevens die u voor de Apple Health Kit beschikbaar maakt, zijn de algemene voorwaarden en de bescherming persoonsgegevens van Apple van toepassing en dienen in acht te worden genomen.

Alle informatie die u vanuit de Apple Health app naar Soehnle verstuurt, wordt door Soehnle noch voor marketing- en reclamedoeleinden gebruikt, noch zonder toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven.

Google Fit

De Soehnle app en de Google Fit app kunnen onderling worden verbonden en in twee richtingen gegevens delen. Op de informatie en gegevens die u voor de Google Fit beschikbaar maakt, zijn de algemene voorwaarden en de bescherming persoonsgegevens van Google van toepassing en dienen in acht te worden genomen.

Alle informatie die u vanuit de Google Fit app naar Soehnle verstuurt, wordt door Soehnle noch voor marketing- en reclamedoeleinden gebruikt, noch zonder toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven.

Cookies

Wanneer u het WebConnect platform bezoekt, kan het zijn dat wij informatie in de vorm van een cookie op uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver aan uw browser worden gestuurd en die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Daarbij worden generlei persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen, maar alleen het internetprotocol-adres. Deze informatie dient ertoe dat wij u bij uw volgende bezoek aan onze websites automatisch herkennen en u het navigeren gemakkelijker maken. Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld een website aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen of uw inloggegevens opslaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u verhinderen dat er cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door in uw browser-instellingen de optie "geen cookies accepteren" te kiezen. Hoe dat precies functioneert, kunt u nalezen in de handleiding van uw browser-provider. Indien u de optie “Geen cookies accepteren” kiest, kan dit leiden tot beperkingen in de functionaliteit van ons aanbod.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw bij ons opgeslagen gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en ongeautoriseerde toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend bijgewerkt.

Wijziging van onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor, onze maatregelen met betrekking tot beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen, indien dit op grond van de technische ontwikkeling noodzakelijk is. In dat geval zullen wij – indien nodig – ook onze informatie betreffende de gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. U wordt daarom verzocht altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht te nemen.

Links

Indien u gebruik maakt van externe links die in het kader van onze websites worden aangeboden, is deze privacyverklaring op deze links niet van toepassing. Wanneer wij links aanbieden, trachten wij veilig te stellen dat ook deze links voldoen aan onze standaards met betrekking tot gegevensbescherming en beveiliging. Wij hebben er echter geen invloed op dat andere aanbieders de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging in acht nemen. Daarom verzoeken wij u zich op de internetpagina’s van de andere aanbieders eveneens omtrent de daar geplaatste privacyverklaringen te informeren.

Recht op informatie

Wanneer u vragen heeft over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, mag u altijd contact met ons opnemen. Schrijf desgewenst een e-mail aan de functionaris voor de gegevensbescherming van Leifheit AG onder Datenschutz(at)leifheit.com.


Herroepingsrecht

Bovendien kunt u uw toestemming voor het verzamelen en opslaan door ons van uw persoonsgebonden gegevens te allen tijde herroepen. Schrijf desgewenst een e-mail aan de functionaris voor de gegevensbescherming van Leifheit AG onder Datenschutz(at)leifheit.com..

Fragen, Anregungen, Beschwerden

Wenn Sie weitergehende Fragen, Anregungen oder Beschwerden zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an den Datenschutzbeauftragten der Leifheit AG unter Datenschutz(at)leifheit.com. wenden.

woensdag, 26. juni 2019
Impressum | Veelgestelde vragen | Contact | Datenschutzinformation | Nutzungsbedingungen