Akciová společnost Leifheit
Informace o ochraně údajů platforma WebConnect


Akciová společnost Leifheit, Leifheitstraße, 56377 Nassau/Lahn (dále jen „Leifheit“ nebo „my“) je potěšena vaším zájmem o produkty Web Connect a o platformu WebConnect.

Chceme, abyste při používání produktů WebConnect a platformy WebConnect, měli jistotu, že jsou vaše osobní údaje používány bezpečným způsobem. Ochranu vašich osobních údajů bereme velice vážně. Dodržování ustanovení spolkového zákona na ochranu osobních údajů je pro nás samozřejmostí.

Níže naleznete informace, jaká data při používání platformy WebConnect zjišťujeme, zpracováváme a využíváme:

Jaké osobní údaje jsou pro platformu WebConnect relevantní?

Osobní data jsou údaje o vaší totožnosti. Sem patří např. údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Zvláštním druhem osobních údajů jsou kromě jiného také informace o vašem zdravotním stavu. Produkty WebConnect zjišťují vaši tělesnou hmotnost resp. v případě vah s tělesnou analýzou vypočítávají další údaje, které se týkají vašeho zdraví.

Pro využívání platformy WebConnect

  • je nezbytné, abyste při registraci vyplnili údaje, které jsou v elektronickém registračním formuláři uvedené jako povinné. Zde se jedná pouze o uživatelské jméno, heslo, které si sami zvolíte, a o vaši e-mailovou adresu. Často vás dle těchto údajů neidentifikujeme; s těmito údaji zacházíme stejně jako s osobními údaji.
  • při přiřazování produktu WebConnect k uživatelskému účtu je nezbytné, abyste uvedli určité technické údaje (jako jsou identifikační číslo vašeho produktu WebConnect nebo hardwaru, které je společně s tímto produktem dodáváno). Také s těmito údaji zacházíme jako s osobními údaji.


V případě aktivované funkce přenosu, se přenášejí data naměřená či vypočítaná produktem WebConnect z tohoto produktu k přiřazenému uživatelskému účtu na platformě WebConnect. Zde se jedná zpravidla o dobu měření (datum, čas), výsledek měření (tělesná hmotnost) a u váhy s tělesnou analýzou ještě i o hodnoty impendance, dále jen „Data WebConnect“. Jednotlivé informace, týkající se funkce přenosu, jakož i její aktivace a deaktivace, naleznete v nápovědě k platformě WebConnect nebo v informacích k produktu WebConnect. Také s těmito údaji zacházíme jako s osobními údaji.

Existuje možnost, propojit produkt WebConnect s několika uživatelskými účty (např. rodinných příslušníků nebo spolubydlících). Zpravidla se data naměřená či vypočítaná produktem WebConnect automaticky přenášejí na určitý uživatelský účet (porovnáním s naposledy předávanou naměřenou či vypočítanou hodnotou). Pokud není toto automatické přiřazení možné, zobrazí se data WebConnect na všech dostupných uživatelských účtech, aby příslušný registrovaný uživatel mohl sám rozhodnout o jejich přiřazení.

K jakému účelu se osobní data na platformě WebConnect využívají?

Používáme

  • údaje uvedené při registraci ke správě daného uživatelského účtu, tedy především ke kontrole přístupu k účtu, pro zasílání nezbytných informací na platformu WebConnect nebo přímo vám (něco jako náhradní hesla)
  • data WebConnect předaná z produktu WebConnect výhradně pro zobrazení na vašem uživatelském účtu.


Vaše data nebudeme ani prodávat třetím osobám, ani je nebudeme jinak zpeněžovat.

Vymazání uložených osobních dat proběhne v okamžiku, kdy zrušíte váš souhlas s uložením dat, není-li znalost těchto údajů pro splnění daného účelu nezbytná nebo je-li uložení těchto dat z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

Zjišťování osobních dat, jakož i jejich předání dále státním orgánům a úřadům, které jsou oprávněni k vyžádání daných informací, proběhne pouze v rámci platných zákonů nebo pokud k tomu budeme v rámci rozhodnutí soudu přinuceni. Naši zaměstnanci a námi pověření dodavatelé jsou vázáni mlčenlivostí a dodržováním ustanovení spolkového zákona na ochranu osobních údajů.

Neosobní údaje, které se automaticky zjišťují

Na platformě WebConnect jsou pomocí technologie společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) shromažďována a ukládána data pro účely marketinku a optimalizace. Z těchto dat mohou být pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Zde mohou být použity také cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka dané stránky. Cookies umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Data získaná pomocí technologie etracker se bez předchozího souhlasu dané osoby nepoužijí k osobní identifikaci uživatele webové stránky a nebudou spojována s osobními údaji osoby, používající daný pseudonym. Získávání a ukládání dat je možné kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

Apple Health Kit

Aplikace od společnosti Soehnle nabízí možnost, propojovat a sdílet na jedné straně aplikační data Soehnle s aplikací Apple Health a jednak data aplikace Apple Health s aplikací Soehnle. Pro informace a data, která poskytnete sadě Apple Health, jsou rozhodující všeobecné obchodní podmínky a pravidla ochrany údajů společnosti Apple a proto jim musíte věnovat pozornost.

Jednotlivé informace, které odešlete z aplikace Apple Health na Soehnle, nebudou dále používány společností Soehnle ani pro marketingové a ani reklamní účely a nebudou bez souhlasu uživatele postoupeny třetím osobám.

Google Fit

Aplikace od společnosti Soehnle nabízí možnost, propojovat a sdílet na jedné straně aplikační data Soehnle s aplikací Google Fit a jednak data aplikace Google Fit s aplikací Soehnle. Pro informace a data, která poskytnete sadě Google Fit, jsou rozhodující všeobecné obchodní podmínky a pravidla ochrany údajů společnosti Google a proto jim musíte věnovat pozornost.

Jednotlivé informace, které odešlete z aplikace Google Fit na Soehnle, nebudou dále používány společností Soehnle ani pro marketingové a ani reklamní účely a nebudou bez souhlasu uživatele postoupeny třetím osobám.

Cookies

Při návštěvě platformy WebConnect může dojít k tomu, že na vašem počítači uložíme informace ve formě cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou webovým serverem zasílány na váš prohlížeč a ukládají se na pevný disk vašeho počítače.

Přitom se neukládají žádná osobní data uživatele, pouze IP adresa. Tyto informace slouží k tomu, abychom vás při další návštěvě automaticky opět identifikovali a usnadnili vám navigaci. Cookies nám například umožňují, přizpůsobit webovou stránku dle vašich potřeb nebo uložit identifikaci uživatele, abyste ji nemuseli pokaždé znovu zadávat.

Samozřejmě si můžete naše webové stránky prohlížet i bez cookies. Pokud si nepřejete, abychom váš počítač znovu identifikovali, můžete zabránit ukládání cookies na vašem pevném disku tak, že v nastavení vašeho prohlížeče zvolíte funkci "nepovolit cookies". Detailní funkce naleznete v návodu u dodavatele vašeho prohlížeče. Pokud nebudete cookies používat, může to vést k omezení funkcí naší nabídky.

Bezpečnost

Používáme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše data, která máte u nás uložená, před manipulací, ztrátou, zničením a před zásahem nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technickým vývojem neustále vylepšují.

Změna našich ustanovení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo, změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu dat, pokud to bude z důvodu technického vývoje nezbytné. V těchto případech, pokud to bude nezbytné, upravíme také naše pokyny týkající se ochrany dat. Řiďte se prosím aktuální verzí našeho prohlášení o ochraně dat.

Odkazy

Pokud využíváte externí odkazy, které nabízíme v rámci našich internetových stránek, toto prohlášení o ochraně dat se na tyto odkazy nevztahuje. Pokud odkazy nabízíme, snažíme se zajistit, aby se i zde dodržovaly naše standardy týkající se ochrany dat a bezpečnosti. Nemáme však žádný vliv na dodržování ochrany dat a bezpečnostní ustanovení ostatních poskytovatelů. Informujte se proto na internetových stránkách ostatních poskytovatelů o jejich platném prohlášení o ochraně dat.

Právo na informace

Kdykoliv vás budeme informovat o datech, která máme o vás uložena. V případě potřeby zašlete prosím e-mail osobě pověřené ochranou dat u společnosti Leifheit AG na Datenschutz@leifheit.com.


Právo na námitky

Dále můžete kdykoliv odvolat váš souhlas se zjišťováním a ukládáním vašich osobních dat. V případě potřeby zašlete prosím e-mail osobě pověřené ochranou dat u společnosti Leifheit AG na Datenschutz@leifheit.com.

Otázky, podněty, stížnosti

Pokud budete mít otázky, podněty či stížnosti, týkající se pokynů k ochraně dat a ke zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na osobu pověřenou ochranou dat u společnosti Leifheit AG na Datenschutz@leifheit.com.

Wednesday, 26. June 2019
Impressum | Často kladené otázky | Kontakt | Datenschutzinformation | Nutzungsbedingungen