X

Váha s tělesnou analýzou
Web Connect Analysis

Specifikace

Systémové předpoklady

 

Technická data

Modem


Váha

 

Důležité

Baterie se musejí nabíjet mimo zařízení.


Prohlášení o shodě

Tímto společnost Soehnle prohlašuje, že přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním odpovídajícím ustanovením směrnic 1999/5/EU. Prohlášení o shodě EU najdete na adrese www.soehnle.com.Přestože bylo zařízení testováno a jeho emise nepřekračují přípustné emisní mezní hodnoty, které jsou stanoveny ve výše uvedených směrnicích, neexistuje záruka toho, že v určitých situacích nedojde k rušení. Možné rušení můžete zjistit tak, že zařízení zapnete a vypnete a budete přitom sledovat radiový a televizní příjem. Rušení můžete odstranit tak, že provedete jeden nebo případně více následujících kroků:

DŮLEŽITÉ! Změny elektronických součástí a krytu zařízení nejsou povoleny.

 

Elektromagnetické vlivy

Při extrémních elektromagnetických vlivech, např. při provozu rádia v bezprostřední blízkosti zařízení, může dojít k ovlivnění zobrazovacích hodnot. Po ukončení těchto rušivých vlivů je produkt opět použitelný v souladu s určením, příp. může být nutný krátký restart nebo krátkodobé vyjmutí baterií. Technické změny vyhrazeny.

Likvidace

 

Likvidace použitých elektrických přístrojů

Symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale že musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Bližší informace obdržíte v místě vašeho bydliště, u podniku provádějící likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

 

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen, použité baterie vrátit zpět. Použité baterie můžete vrátit do sběrného dvora ve vaší obci nebo tam, kde se baterie daného druhu prodávají.Pb = obsahuje olovoCd = obsahuje kadmiumHg = obsahuje rtuťServis a podpora

 

Máte-li nějaké dotazy a podněty jsou vám k dispozici naše kontaktní osoby servisu pro spotřebitele SOEHNLE:Pondělí - pátek  8.30 - 12.00 hod středoevropského časuNěmeckoTel.  08 00 - 5 34 34 34MezinárodněTel. +49 - 26 04 - 97 70Chcete-li se s námi spojit písemně, je vám k dispozici kontaktní formulář na homepage společnosti SOEHNLE www.soehnle.com. Kontaktní údaje zastoupení SOEHNLE ve vaší zemi naleznete na www.soehnle.com.


Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany


Záruka

Soehnle poskytuje záruku na dobu 3 let od data zakoupení na bezplatné odstranění závad způsobených materiálovými nebo výrobními vadami, a to buď formou opravy nebo výměny. Doklad o zaplacení si dobře uschovejte. V případě reklamace předejte váhu s dokladem o zaplacení a s vyplněným záručním listem vašemu prodejci

 

X

Váha s tělesnou analýzou
Web Connect Analysis

Specifikace

Systémové předpoklady

 

Technická data

Modem


Váha

 

Důležité

Baterie se musejí nabíjet mimo zařízení.


Prohlášení o shodě

Tímto společnost Soehnle prohlašuje, že přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním odpovídajícím ustanovením směrnic 1999/5/EU. Prohlášení o shodě EU najdete na adrese www.soehnle.com.Přestože bylo zařízení testováno a jeho emise nepřekračují přípustné emisní mezní hodnoty, které jsou stanoveny ve výše uvedených směrnicích, neexistuje záruka toho, že v určitých situacích nedojde k rušení. Možné rušení můžete zjistit tak, že zařízení zapnete a vypnete a budete přitom sledovat radiový a televizní příjem. Rušení můžete odstranit tak, že provedete jeden nebo případně více následujících kroků:

DŮLEŽITÉ! Změny elektronických součástí a krytu zařízení nejsou povoleny.

 

Elektromagnetické vlivy

Při extrémních elektromagnetických vlivech, např. při provozu rádia v bezprostřední blízkosti zařízení, může dojít k ovlivnění zobrazovacích hodnot. Po ukončení těchto rušivých vlivů je produkt opět použitelný v souladu s určením, příp. může být nutný krátký restart nebo krátkodobé vyjmutí baterií. Technické změny vyhrazeny.

Likvidace

 

Likvidace použitých elektrických přístrojů

Symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale že musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.

Bližší informace obdržíte v místě vašeho bydliště, u podniku provádějící likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

 

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen, použité baterie vrátit zpět. Použité baterie můžete vrátit do sběrného dvora ve vaší obci nebo tam, kde se baterie daného druhu prodávají.Pb = obsahuje olovoCd = obsahuje kadmiumHg = obsahuje rtuťServis a podpora

 

Máte-li nějaké dotazy a podněty jsou vám k dispozici naše kontaktní osoby servisu pro spotřebitele SOEHNLE:Pondělí - pátek  8.30 - 12.00 hod středoevropského časuNěmeckoTel.  08 00 - 5 34 34 34MezinárodněTel. +49 - 26 04 - 97 70Chcete-li se s námi spojit písemně, je vám k dispozici kontaktní formulář na homepage společnosti SOEHNLE www.soehnle.com. Kontaktní údaje zastoupení SOEHNLE ve vaší zemi naleznete na www.soehnle.com.


Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany


Záruka

Soehnle poskytuje záruku na dobu 3 let od data zakoupení na bezplatné odstranění závad způsobených materiálovými nebo výrobními vadami, a to buď formou opravy nebo výměny. Doklad o zaplacení si dobře uschovejte. V případě reklamace předejte váhu s dokladem o zaplacení a s vyplněným záručním listem vašemu prodejci

 

Osobní váha  Web Connect

Specifikace

 

Systémové předpoklady

 

Technická data

Modem

Váha

Důležité

Baterie se musejí nabíjet mimo zařízení.


Prohlášení o shodě

Tímto společnost Soehnle prohlašuje, že přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním odpovídajícím ustanovením směrnic 1999/5/EU. Prohlášení o shodě EU najdete na adrese www.soehnle.com.Přestože bylo zařízení testováno a jeho emise nepřekračují přípustné emisní mezní hodnoty, které jsou stanoveny ve výše uvedených směrnicích, neexistuje záruka toho, že v určitých situacích nedojde k rušení. Možné rušení můžete zjistit tak, že zařízení zapnete a vypnete a budete přitom sledovat radiový a televizní příjem. Rušení můžete odstranit tak, že provedete jeden nebo případně více následujících kroků:

DŮLEŽITÉ! Změny elektronických součástí a krytu zařízení nejsou povoleny.

 

Elektromagnetické vlivy

Při extrémních elektromagnetických vlivech, např. při provozu rádia v bezprostřední blízkosti zařízení, může dojít k ovlivnění zobrazovacích hodnot. Po ukončení těchto rušivých vlivů je produkt opět použitelný v souladu s určením, příp. může být nutný krátký restart nebo krátkodobé vyjmutí baterií. Technické změny vyhrazeny.

 

Likvidace

Likvidace použitých elektrických přístrojů

Symbol na výrobku nebo jeho obalu upozorňuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale že musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.Bližší informace obdržíte v místě vašeho bydliště, u podniku provádějící likvidaci odpadů nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

 

Likvidace baterií

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen, použité baterie vrátit zpět. Použité baterie můžete vrátit do sběrného dvora ve vaší obci nebo tam, kde se baterie daného druhu prodávají.Pb = obsahuje olovoCd = obsahuje kadmiumHg = obsahuje rtuť

 

Servis a podpora

Máte-li nějaké dotazy a podněty jsou vám k dispozici naše kontaktní osoby servisu pro spotřebitele SOEHNLE:Pondělí – pátek 8.30 - 12.00 hod středoevropského časuNěmeckoTel. 08 00 - 5 34 34 34MezinárodněTel. +49 - 26 04 - 97 70Chcete-li se s námi spojit písemně, je vám k dispozici kontaktní formulář na homepage společnosti SOEHNLE www.soehnle.com. Kontaktní údaje zastoupení SOEHNLE ve vaší zemi naleznete na www.soehnle.com.


Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Německo

 

Záruka

Soehnle poskytuje záruku na dobu 3 let od data zakoupení na bezplatné odstranění závad způsobených materiálovými nebo výrobními vadami, a to buď formou opravy nebo výměny. Doklad o zaplacení si dobře uschovejte. V případě reklamace předejte váhu s dokladem o zaplacení a s vyplněným záručním listem vašemu prodejci.

 

 

 

X

Impressum

Leifheit AG
Leifheitstraße 1, 56377 Nassau
T +49 (0) 2604 977 0
F +49 (0) 2604 977 300
info@leifheit.com

Rejstříkový soud:
Obvodní soud Montabaur

Rejstříkové číslo:
HRB 2857

DIČ dle § 27 a zákona o dani z obratu:
DE 149 319 780

WEEE-reg.č. DE 11878428
BattG-reg.č. Leifheit 21000152
BattG-reg.č. Soehnle 21000153

Thomas Radke (CEO)
Ivo Huhmann (CFO)

Upozornění:
Tuto webovou stránku jsme připravovali s nejvyšší možnou pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít záruku za bezchybnost a přesnost zde obsažených informací. Jakákoliv záruka za škody, které vzniknou přímo či nepřímo při používání této webové stránky, je vyloučena, pokud to nebude způsobeno úmyslně či hrubou nedbalostí. Pokud z této webové stránky odkazujeme na internetové stránky třetích osob, nepřebíráme za obsah těchto stránek žádnou odpovědnost.

Zdroje:
Stránky používají obrázky od Fotolia.com

Koncepce, grafika, realizace:

P12 Werbeagentur GmbH
www.p12.deX
X
X

Systémové předpoklady

X

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:


Nejste ještě zaregistrováni?

Buďte fit –
pomocí bezplatné
aplikace Fitness

Bitte scrollen!

Fit a motivováni do dalšího dne ...

… s fitnessovým portálem Soehnle.

Sledujte tělesné hodnoty nyní online!

Soehnle Fitness App - Vážení
Vážení

Váha přenáší a ukládá automaticky tělesné hodnoty při každém vážení do fitnessového portálu.

Soehnle Fitness App - Zjišťování
Zjišťování

Zjistěte kdykoliv vaše naměřené tělesné hodnoty online ve vašem fitnessovém portálu nebo pomocí aplikace.

Soehnle Fitness App - Motivace
Motivace

Tak máte kdykoliv a všude možnost provést kontrolu a změnu. To skutečně motivuje!

Fitnessová aplikace Soehnle - track & analyse

Otestujte fitnessový portál!

 • Bezplatné využívání fitnessového portálu
 • Není nutná instalace žádného softwaru
 • Funguje na PC, MAC, tabletu nebo chytrém telefonu
 • Online die Körperwerte abrufen


Fitnessová aplikace Soehnle - fitnessový portálFitnessová aplikace Soehnle

 • Bezplatná aplikace pro Apple iPhone (iOS) nebo Android
 • Pohodlně si můžete přečíst vaše tělesné hodnoty pomocí chytrého telefonu
 • Tato aplikace je kompatibilní s aplikací Apple Health nebo aplikací Google Fit, pomocí které si můžete propojit všechny relevantní údaje o zdraví do jedné aplikace.

Fitnessová aplikace SoehnleFitnessová aplikace Soehnle

Fitnessová aplikace Soehnle

Váha s tělesnou analýzou
Web Connect AnalysisVáha s tělesnou analýzou Web Connect Analysis

Více o produktu

Váha s tělesnou analýzou Web Connect Analysis

Digitální osobní váha
Web ConnectDigitale Personenwaage Web Connect

 • Extra tenký skleněný design
 • Přesné měření tělesné hmotnosti
 • Optimální kontrola výsledků zobrazením rozdílu od požadované hmotnosti
 • Zjištění BMI
 • Automatická identifikace osob až do 8 osob
 • Přenos naměřených hodnot do fitnessového portálu, aktivovatelné fitnessovou aplikací Soehnle
 • Optimální kontrola výsledků zobrazením rozdílu od požadované hmotnosti

Více o produktu

Digitální osobní váha Web Connect

Vysoká bezpečnost

vašich osobních uživatelských dat


Bezplatné využívání

fitnessového portálu Soehnle


Přenos naměřených hodnot

do aplikace Health od společnosti Apple nebo aplikace Google Fit

Soehnle – Life in Balance

Impressum
Kontakt
Příručka
Systémové předpoklady
Často kladené otázky
Informace o ochraně údajů
Podmínky užívání